Afval

Gradatie 1

Preventie afval

Gedurende de bouw wordt er waar mogelijk geen afval geproduceerd. Dit bespaart grondstoffen en energie, wat ook bij eerdere stappen zoals recycling verbruikt wordt. Door middel van een preventieve aanpak zijn de bouwmaterialen en gebouwen ontworpen om hun milieu-impact te beperken tijdens hun levenscyclus.

Gradatie 2

Hergebruik

Tijdens de bouw wordt de hoeveelheid afval tot het minimum beperkt. De materialen die vrijkomen worden waar mogelijk hergebruikt.

Gradatie 3

Afvalscheiding

Bouwafval wordt in minimaal zeven verschillende stromen afgevoerd naar bedrijven die gespecialiseerd zijn in de recycling van deze producten.
In de ambitie en het ontwerpproces van de huurder is rekening gehouden met het minimaliseren van huishoudelijk afval. Waar dit niet mogelijk is wordt het huishoudelijk afval gescheiden in minimaal zeven verschillende afvalstromen.