Beheer

Gradatie 1

Planet

Er wordt rekening gehouden met minimaal een van de drie P’s; Planet. Door in het ontwerpproces al rekening te houden hoe het beheer geen tot zo min mogelijk schade levert aan de aarde. Door de detaillering zo uit te werken dat materialen die volgens het DMOP vervangen dienen te worden individueel demontabel en hierdoor gerecycled of hergebruikt kunnen worden.

Gradatie 2

People

Er wordt rekening gehouden met minimaal een van de drie P’s; People. Door in het ontwerpproces al rekening te houden met hoe het beheer zo eenvoudig mogelijk gerealiseerd kan worden. Waar mogelijk worden onderhoudsvrije materialen toegepast.

Gradatie 3

Profit

Er wordt rekening gehouden met minimaal een van de drie P’s; Profit. Door voorafgaand aan de exploitatiefase een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP) op te stellen. Op deze wijze wordt het onderhoud planmatig vastgelegd. Periodiek onderhoud zorgt ervoor dat de levensduur van materialen zo lang mogelijk is. Ook geeft een DMOP inzicht op de onderhoudskosten.