Gebruiker

Gradatie 1

Bewustwording

De gebruiker is zich er van bewust dat er verduurzaamd dient te worden. De gebruiker zet zich in voor een duurzame exploitatiefase, door onder andere weinig huishoudelijk afval te creëren en op het energie-, warmte- en waterverbruik te letten.

Gradatie 2

Vereenvoudiging

Het gebruik van de installaties en het gebouw zijn vereenvoudigd. De installaties zijn automatisch ingeregeld.

Gradatie 3

Correct gebruik

Het water-, warmte-  en elektraverbruik wordt gemeten. Er wordt correct met de installaties en het gebouw omgegaan doordat de gebruiker over voldoende informatie beschikt.