Knipsel Gezondheid.PNG

Gradatie 1 geen toxische stoffen

Tijdens de bouw en in het gebruik van het gebouw kunnen mensen blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen. Gedurende het bouwproces worden werknemers blootgesteld aan onder andere houtstof, kwartsstof, dieselmotoremissie, lasrook en chroom VI (Onos, 2017). Het veel werken met deze stoffen wordt in verband gebracht met verschillende vormen van kanker (TNO, z.d.). Daarnaast worden er ook veel stoffen gebruikt in gebouwen die ook na de bouw nog schadelijk zijn voor mensen. VOS (Vluchtige organische stoffen) zijn stoffen die bij een kamertemperatuur verdampen. Voorbeelden van deze stoffen zijn:
-    Formaldehyde, wat verwerkt zit in spaanplaatmateriaal. Dit geeft irritatie aan de slijmvliezen (BIM, 2009);
-    Terpenen, wat verwerkt zit in schoonmaakmiddelen, meubelwassen of luchtverfrissers en kan irritatie veroorzaken aan ogen, huid en ademhalingsorganen (RIVM, 2011); 
-    Tolueen en Xyleen, wat verwerkt zit in lijm, verf en houtverduurzamingsmiddelen. Deze stoffen kunnen irritaties geven aan ogen, luchtwegen en huid. Daarnaast kan hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid en slapeloosheid optreden (BIM, 2009). 
Een ander voorbeeld van toxische stoffen die in of rondom een gebouw kunnen voorkomen zijn weekmakers of brandvertragers. Weekmakers zit onder andere in soepele plastic producten, zoals pvc-leidingen, pvc-vloeren, gordijnen, verpakkingen. De weekmakers hebben als negatief effect op de gezondheid van mensen dat ze een hormoon verstorende werking hebben en allergische reacties kunnen oproepen bij gevoelige mensen (BIM, 2009). Brandvertragers zitten bijvoorbeeld in isolatiematerialen. De brandvertragers kunnen een hormoon verstorend effect hebben op mensen (BIM, 2009).