Knipsel gebruiker.PNG

Gradatie 1 bewustwording

De gebruiker is zich bewust van de noodzaak om te verduurzamen en is bereid om zich hier voor in te zetten. De gebruiker let op het verbruik van elektra, warmte en water. Ook is de gebruiker gemotiveerd om zo min mogelijk huishoudelijk afval te produceren, door te letten op het verpakkingsmateriaal van de producten die gekocht worden en afval correct te scheiden. Hiernaast wordt er op correcte wijze gebruik gemaakt van de installaties in het pand, doordat deze eenvoudig of automatisch te bedienen zijn.