Knipsel Energie.PNG

Gradatie 1 efficiënt en schoon

De trias energetica omschrijft in stap 3 de mogelijkheid om fossiele brandstof toe te passen, indien nodig. Bij het werken binnen gradatie 1 kan er niet volledig worden voldaan aan gradatie 2, het dekken van de energievraag door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. De loskoppeling van het gasnetwerk is een ingewikkeld een kostbare ingreep. Het is mogelijk dat op dit moment nog niet mogelijk door het gebrek aan financiële middelen of doordat het bouwkundig nog niet mogelijk is. Door technologische innovatie is het in de toekomst wél mogelijk om gebruik te maken van duurzame bronnen. Hier is tijdens de herbestemming van het monument al op geanticipeerd door bijvoorbeeld vloerverwarming aan te leggen voor een lage temperatuur verwarmingssysteem. Indien fossiele brandstoffen toegepast dient te worden is het van belang dat dit zo schoon en efficiënt mogelijk uitgewerkt wordt. Het is hierbij fundamenteel dat er de energievraag tot het minimum wordt beperkt, aan de hand van de toepassingen uit gradatie 3 (RVO, z.d.).