Knipsel beheer.PNG

Gradatie 1 planet

Bij het beheer van het pand worden de negatieven effecten op het milieu voorkomen, door materialen met een lage milieubelastingen toe te passen in het ontwerp. Door een bewuste milieukeuze te nemen en de verwerking van de materialen na gebruik te verduurzamen, wordt de uitstoot van schadelijke stoffen verminderd. Daarnaast wordt er zo gedetailleerd dat materialen demontabel zijn en bij vervanging geen schade geven aan materialen die nog niet vervangen hoeven te worden. Onderhoudskosten worden zoveel mogelijk vermeden door onderhoudsvrije materialen toe te passen. Hiernaast word er periodiek onderhoud uitgevoerd, waardoor nalatig onderhoud en extra energie uitputting wordt voorkomen (MVO Prestatieladder, z.d.).