Knipsel afval.PNG

Gradatie 1 preventie afval

Het voorkomen van afval staat bovenaan de afvalhiërarchie, ook bekend als de ladder van Lansink. Hierdoor wordt deze methodiek van de behandeling van afval geprefereerd boven hergebruik en recycling. Er is sprake van afvalpreventie zolang het stadium van de kwalificatie afval, niet wordt bereikt. Afvalpreventie richt zich op de bron van de productie, waardoor het invloed heeft op het reduceren van de negatieve gevolgen van toxische afvalstoffen. 
Om afvalstomen te voorkomen kan er gehandeld worden binnen drie factoren:
1.    Ontwerp: Door het ontwerp van de herbestemming en de producten in de exploitatiefase zo uit te werken dat er minder materiaal benodigd is, wordt de productie van schadelijke stoffen gereduceerd.
2.    Productiefase: Door het verlies van materiaal in de productie te voorkomen of verminderen wordt de afvalstroom vanuit de productie gereduceerd. 
3.    Consumeren: Een bewuste exploitatie omtrent afvalpreventie dient gestimuleerd te worden bij de gebouwgebruiker. Het beschikken over juiste informatie en eigenbelang is van waarde bij het bereiken van gewenst gedrag door de gebruiker (Rijksoverheid, 2013).