Knipsel Gezondheid.PNG

Gradatie 2 bouwfysisch

Mensen brengen 90 % van hun tijd binnen door (Velux, z.d.). Daarom is het belangrijk dat een gebouw behaaglijk en comfortabel is. In het bouwbesluit is hier het een en ander over vastgelegd om de gezondheid in gebouwen te waarborgen, bijvoorbeeld over de minimale hoeveelheid daglichttoetreding, minimale geluidswering van de gevel of de minimale luchtverversing. Dit zijn echter minimale eisen. Bij monumenten is het zo geregeld dat op de eisen van het bouwbesluit een uitzondering kan worden gemaakt als een ingreep de monumentale waarde van het gebouw aanpast (Ministerie van Binnenlandse Zaken, z.d). Mensen presteren gemiddeld 10% in een gezonde ruimte (CBRE, 2017). Hierdoor is het van belang om meer te doen dan de minimale eisen die het bouwbesluit stelt. Een slechte binnenlucht brengt verschillende gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals hoofdpijn, allergieën en astma. Een gebrek aan daglicht leid tot een vitamine D tekort. Dit heeft als gevolg dat men zicht vermoeider voelt en een slecht humeur krijgt (Velux, z.d.).