Knipsel Energie.PNG

Gradatie 2 hernieuwbare energiebron

De tweede stap binnen de Trias Energetica omvat het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Om gebruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking te voorkomen. Het doel van de Rijksoverheid is om in 2030 minimaal 27% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen wordt verwekt, om in 2050 bijna volledig duurzame energievoorzieningen toe te passen. 
De overgang naar duurzame energievoorzieningen is van groot belang, wegens het tegengaan van de klimaatverandering. Bovendien speelt de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen een grote rol (RVO, z.d.).
Binnen de duurzame energievoorzieningen wordt er onderscheidt gemaakt tussen energie uit reststromen en energie uit hernieuwbare bronnen.