Knipsel beheer.PNG

Gradatie 2 people

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt er rekening gehouden met de betrokken personen. Deze personen zijn onder andere de medewerkers. Bedrijfsprestaties hangen voor een groot deel af van de inzet en professionaliteit van de medewerkers (Techniek Nederland, z.d.). Hiernaast zijn de betrokkenen ook de opdrachtgevers en de gebruikers. De tevredenheid van deze partijen is van belang bij de realisatie en exploitatie van een project.