Knipsel afval.PNG

Gradatie 2 hergebruik

BOUWAFVAL 
In de ontwerpfase is geanticipeerd op de mogelijkheid om materialen na gebruik aan te bieden voor hergebruik. Door deze behandelmethode van afval wordt er bijgedragen aan de circulaire economie. Wanneer het niet mogelijk is om het materiaal op hetzelfde project te hergebruiken en een nieuwe functie voor het materiaal niet direct duidelijk is, kan het afgeleverd worden naar een hierin gespecialiseerde partij. 
De kwaliteit van de materialen die tijdens de herbestemming vrij komen kunnen beoordeeld worden om de mogelijkheden tot hergebruik te analyseren. Hierdoor wordt er niet enkel geanticipeerd op het toekomstige afval, maar ook op het vrij komende afval tijdens de realisatiefase van de herbestemming (de Architect, 2017).
HUISHOUDELIJK AFVAL
In de exploitatiefase kan er ook gehandeld worden naar hergebruik van materialen. Bij een nieuwe gebruiker van het erfgoed is het mogelijk de uitgekozen kans om dit te stimuleren. Het is mogelijk dat dit omslagpunt wordt gemaakt in de exploitatiefase. Bij een gewenst gedrag van de gebruiker is het van belang dat de gebruiker van het pand zelf belangen heeft bij een juiste omgang met afval.