Knipsel Energie.PNG

Gradatie 3 beperken energievraag

De eerste stap binnen de Trias Energetica is het beperken van de energievraag. De stap naar is gericht op bouwkundige maatregelen waarmee de vraag verminderd wordt. Dit betreft ‘passieve’ maatregelen welke niet om hulpenergie vragen, zoals isoleren en luchtdicht realiseren van de schil (RVO, z.d.).