Knipsel beheer.PNG

Gradatie 3 profit

In het ontwerpproces wordt nagedacht over op welke wijze van de kosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden binnen het volledige bouwproces en tijdens de exploitatie. Om dit te realiseren worden er maatregelen getroffen waardoor periodiek onderhoud uitgevoerd kan worden. Periodiek onderhoud zorgt ervoor dat de levensduur van materialen geoptimaliseerd wordt. Investeringen in duurzame toepassingen zullen op lange termijn geld opleveren, deze opbrengsten kunnen preventief meegenomen worden in het beheer. Hierdoor zijn alternatieve technieken op producten mogelijk, die potentieel zelf op lange termijn wederom geld kunnen opleveren.