Knipsel afval.PNG

Gradatie 3 afvalscheiding

Bouwafval
Het bouwafval dat tijdens de restauratie vrij komt wordt gescheiden in minimaal zeven verschillende stromen: puin, hout, glas, papier, plastic, metaal en chemisch afval. Deze materialen worden verwerkt en gerecycled door gespecialiseerde bedrijven die deze materialen herbestemmen tot een hoogwaardige functie. Het doel van afval scheiden is de stromen zo geschikt mogelijk houden voor product- en materiaalhergebruik of het toepassen van de afval als brandstof (Milieu centraal, z.d.).
Huishoudelijk afval
De huurder die het pand gaat gebruiken heeft als ambitie om huishoudelijk afval te vermijden of tot het minimum te beperken. Waar dit niet mogelijk is wordt het huishoudelijk afval gescheiden in zeven verschillende afvalstromen: papier, glas, blik, gft, apparatuur, textiel en chemisch afval. Deze ambitie vanuit de gebruiker wordt in het ontwerpproces meegenomen. Ook in de exploitatiefase zal er geen gebruik gemaakt worden van wegwerpplastic, om deze afvalstroom te voorkomen.