Landgebruik & ecologie

Gradatie 1

Bevorderen biodiversiteit

Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van de biodiversiteit.

Gradatie 2

Infiltratie en buffering

Rondom het monument is ruimte gemaakt voor waterinfiltratie en buffering.

Gradatie 3

Veel vegetatie

Er is een groot deel van het terrein rondom het monument onverhard en is er veel ruimte gereserveerd voor groenvoorzieningen. Hier staan veel verschillende soorten planten. In de openbare ruimte zorgt groen voor zonering tussen functies.