Knipsel landgebruik & ecologie.PNG

Gradatie 1 bevorderen biodiversiteit

Rondom het monument en in de nabije omgeving van het monument is veel ruimte gereserveerd voor groen. In het ontwerpproces van de nieuwe invulling van het monument is aandacht besteed aan de invulling van de omgeving. Het doel hiervan is het bevorderen van de biodiversiteit. Biodiversiteit is belangrijk, omdat dit zorgt voor een evenwichtig en stabiel ecosysteem (WUR, z.d.). In een bos met verschillende plantensoorten breekt bijvoorbeeld minder snel een ziekte uit dan in een monocultuur. Zo is bijvoorbeeld ruimte gemaakt voor verwilderde stukken groen. Hier staan diverse plantensoorten, hoofdzakelijk inheemse soorten. Deze worden alleen bij noodzaak onderhouden. Er wordt gestreefd naar natuurlijk evenwicht. De afscheiding tussen functies in het openbaar gebied en tussen erfafscheidingen wordt geheel gevormd door beplanting. Ook is er aandacht besteed aan het vergroten van het leefgebied van verschillende diersoorten. Er zijn nestkastjes geplaatst voor broedvogels en er is ruimte voor vlinderbloemen of een bijenkast.