Knipsel landgebruik & ecologie.PNG

Gradatie 2 infiltratie en buffering

Hemelwater wordt niet direct afgevoerd met het riool. De omgeving is zo min mogelijk verhard of er is gebruik gemaakt van infiltratievoorzieningen, zodat regenwater kan infiltreren in de bodem. Hemelwater wat op het dakoppervlak is gevallen, wordt gebufferd en gebruikt voor het sproeien van groen. Doordat er ruimte is gemaakt voor de infiltratie en buffering van regenwater is de omgeving klimaatadaptiever. In droge periodes is er genoeg (nog opgeslagen) water en in periodes van hevige regenval overstroomd het riool niet, omdat het water in de bodem kan trekken.