Knipsel landgebruik & ecologie.PNG

Gradatie 3 veel vegetatie

Op het terrein en in de openbare ruimte is veel plek gemaakt (of gebleven) voor groenvoorzieningen. Tussen het perceel en het openbare gebied wordt uitsluitend groene erfafscheidingen gebruikt. Deze worden gefaseerd gesnoeid en onderhouden. Er wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Veel groen in de omgeving heeft verschillende positieve effecten. Zo zorgt een groene en onverharde omgeving ervoor dat hemelwater beter in de grond wordt opgenomen. Dit beperkt de kans op wateroverlast. Daarnaast zorgen onverharde oppervlakte voor minder hitte stres. Verharde straten, pleinen en stenen huizen nemen veel warmte op en geven deze langzaam af. Hierdoor is een verharde omgeving (stedelijk gebied) in de zomer altijd een paar graden warmer. Onderzoek heeft aangetoond dat een groene omgeving positieve gezondheidsgevolgen heeft op mensen. Zo hadden mensen in een groene omgeving minder last van stres en minder vaak overgewicht (Nielsen & Hansen, 2007) en zorgt groen voor een betere luchtkwaliteit. Een ander onderzoek toonde aan dat zieke mensen in een groene omgeving beter herstellen dan mensen die niet in een groene omgeving leven (Ulrich, 1984). Tevens willen bedrijven zich sneller vestigen en is de waarde van gebouwen hoger in een groene omgeving (WUR, z.d.).