Knipsel Management.PNG

Gradatie 1 maatschappij

In het resultaatgebied maatschappij valt de mate waarop de organisatie of het project maatschappelijk verantwoord heeft ondernomen (INK, z.d.). Het project biedt toegevoegde waarde aan de maatschappij, door bijvoorbeeld het vergroten van sociale cohesie, inclusiviteit en de tevredenheid van de omgeving.