Knipsel Management.PNG

Gradatie 3 klanten en financiën

Voor het voortbestaan van een organisatie is de waardering van klanten en positieve bedrijfsresultaten cruciaal. De waarderingen van klanten worden gemeten, geëvalueerd en verbeterpunten opgesteld (INK, z.d.). Doordat de organisatie weet hoe de klanten de diensten, producten of samenwerkingen waarderen, weet de organisatie ook op welke gebieden verbetering en vooruitgang mogelijk is. Ook zijn de bedrijfsresultaten positief. Zonder positieve bedrijfsresultaten is het voortzetten van de onderneming niet mogelijk.