Knipsel materialen.PNG

Gradatie 3 milieuclassificatie

Bij de keuze van producten wordt er gelet op de belasting op het milieu. Dit is van belang, omdat er zo min mogelijk producten met een hoge milieubelasting gebruikt worden in het project. De milieubelasting wordt berekend over de gehele levensfase van het product, de productie, transport, onderhoud en afval. Tijdens de productie fase worden er zo min mogelijk eindige grondstoffen uit de grondstoffenvoorraad onttrokken en schadelijke stoffen in het milieu gebracht. Het product hoeft niet ver te worden getransporteerd, omdat transport een hoge milieubelasting heeft. Het onderhoud is gemakkelijk uit te voeren en is zonder schadelijke stoffen voor het milieu. Aan het einde van de levensfase is het product makkelijk te verwerken of af te breken, waardoor het geen afval wordt.