Mobiliteit

Gradatie 1

Elektrische (deel)mobiliteit

Van voertuigen met een verbrandingsmotor wordt geen gebruik gemaakt. Er staan in de nabije omgeving elektrische deelauto’s, -scooters of -fietsen waar gebruik van gemaakt kan worden.

Gradatie 2

Openbaar vervoer

Het gebruik van het openbaarvervoer is dusdanig gestimuleerd dat dit de meest voor de hand liggende keuze is.

Gradatie 3

Ongemotoriseerd / minimaliseren aantal parkeerplaatsen

Bij korte afstanden wordt gestimuleerd om te lopen of de fiets te pakken. Er zijn veilige fiets- en wandelroutes. Er zijn alleen de hoog nodige parkeerplaatsen gerealiseerd om autogebruik te ontmoedigen.