Knipsel mobiliteit.PNG

Gradatie 1 elektrische (deel)mobiliteit

In de nabije omgeving staan elektrische deelauto’s geparkeerd. Deze zijn voor omwonenden gemakkelijk te gebruiken. De deelauto’s zijn, zeker voor mensen die de auto incidenteel gebruiken, een goedkopere oplossing. Door het gebruik van deelmobiliteit daalt het autobezit per huishouden en neemt de parkeerdruk af. Hierdoor kan de ruimte die normaal gereserveerd zou zijn voor parkeerplaatsen een andere functie krijgen, zoals een stuk groen.