Afspraken over autogebruik

Afspraken over autogebruik

Mensen zouden eerder de fiets gebruiken als hun sociale omgeving dit van ze verwacht (TNO, 2010). In het huurcontract kunnen huisregels opgenomen worden over het auto- en fietsgebruik. Op deze manier wordt een verwachting gecreëerd dat iedereen met de fiets komt en dat dit nageleefd moet worden.  

    € 0,00Prijs