BRL SVMS-007

BRL SVMS-007

Een certificatieregeling voor veilig en milieukundig slopen, beheerd door Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS). Binnen de regeling staat een verantwoorde omgang met vrijkomende sloopmaterialen centraal, waarin de wijze van selectieve sloop en de afvoer van sloopmaterialen op basis van de stoffeninventarisatie beschreven wordt. De BRL SVMS-007 bevordert de veiligheid van het sloopproces door in de certificering zijn veiligheidseisen op te nemen, die ontleend zijn aan de Arbo regelgeving. De maatregelen en voorzieningen die benodigd zijn om de arbeidsveiligheid en omgevingsveiligheid te waarborgen dienen beschreven te zijn in het sloopplan en de gecertificeerde sloopaannemer dient gecertificeerd te zijn volgens de VGM Checklist Aannemers (VCA).

 

Bron figuur: http://www.roof2roof.nl/mvo/500-duurzaam-slopen-met-brl-svms-007.html

    € 0,00Prijs