Bufferklinker

Bufferklinker

Productcode: 366615376135191

De bufferklinker is een klinker met een holle ruimte met gleuven naar de zij- en onderkant. Hemelwater wat op de klinker valt wordt gebufferd in de holle ruimte en vanuit daar vertraagd geïnfiltreerd in de ondergrond. Hierbij zijn geen putten of leidingen nodig. De bufferklinker is goed toepasbaar op verharde pleinen, paden, parkeerplaatsen of terreinen (Bufferklinker Nederland, z.d.).  

    € 0,00Prijs