Controleren en begeleiden van onderhoudswerkzaamheden

Controleren en begeleiden van onderhoudswerkzaamheden

Ten behoeve van het MJOP dienen de grote onderhoudswerkzaamheden binnen dit plan te worden gecontroleerd. Zo worden het doel van het MJOP nagestreefd, namelijk: het voorkomen van nalatig onderhoud. Hiervoor dient er projectmatig een verantwoordelijke aangewezen te worden. Wanneer de onderhoudswerkzaamheden niet worden gecontroleerd en niet worden uitgevoerd, wordt er niet aan het MJOP voldaan. Hierdoor zal er ongepland verval plaatsvinden, waardoor de uiteindelijke onderhoudskosten oplopen. Deze extra kosten zijn niet opgenomen in de onderhoudsreserve, die berekend is aan de hand van het MJOP. 

    € 0,00Prijs