Cradle-to-cradle certified

Cradle-to-cradle certified

Het Cradle to Cradle certificeringsprogramma wil producenten aansporen om producten en productieprocessen te verbeteren en een positieve impact te hebben op het milieu. De producten en productieprocessen worden gecontroleerd op vijf categorieën: de samenstelling van materialen, mogelijkheden tot hergebruik, gebruik van hernieuwbare energie, duurzaam waterbeheer en sociale rechtvaardigheid. Elke categorie wordt beoordeeld tot een niveau: Basic, Bronze, Silver, Gold of Platinum. Het uiteindelijke certificeringsniveau van een product staat gelijk aan het laagste niveau van een van de vijf categorieën (Milieu Centraal, z.d.). 
Doordat de eisen en het niveau van certificering per product verschillen kan er geen algemene beoordeling op duurzaamheidseisen worden toegekend per productgroep. Er kan enkel een controle voor certificering worden uitgevoerd. De controle wordt uitgeoefend door onafhankelijke bevoegde instanties. De certificaten zijn twee jaar geldig en kunnen verlengd worden wanneer de certificaathouder kan aantonen dat er binnen de verbetering van het product of productieproces vooruitgang is geboekt. 

 

Bron figuur: 

https://www.sdgnederland.nl/user/cradle+to+cradle+products+innovation+institute/

    € 0,00Prijs