Crowdfunding

Crowdfunding

Crowdfunding is een manier van geld inzamelen. Voor maatschappelijke projecten kan dit geld ingezameld worden in de vorm van een donatie. Omwonenden of andere betrokken mensen en partijen betalen mee aan hun stukje erfgoed. Hiermee wordt niet alleen geld opgehaald, maar hiermee wordt ook  betrokkenheid gecreëerd en een gevoel van mede-eigenaarschap van het erfgoed (Oomen, 2016). Dit draagt ook bij aan de sociale-cohesie van de omgeving.  

    € 0,00Prijs