Demografisch onderzoek

Demografisch onderzoek

Door demografische ontwikkelen te onderzoeken, in kaart te brengen en te prognosticeren kunnen kansen worden geconstateerd op het gebied van leeftijdsontwikkeling, samenstelling van huishoudens, etnische achtergrond, opleidingsniveau, dienstverband, inkomen en levensverwachting (Surveymonkey, z.d.).  

    € 0,00Prijs