Demontabel detailleren

Demontabel detailleren

In de ontwerpfase wordt er een demontageplan gemaakt. Hierin wordt nagedacht over een tweede leven van de toegepaste materialen en de wijze waarop de materialen schoon gedemonteerd kunnen worden. Bij de detaillering worden afspraken gemaakt over het materiaalgebruik en verschillende montagemethodes. 

 

Bron figuur: 

https://issuu.com/kevinvermeulen/docs/demontabelbouwen/51

    € 0,00Prijs