Duurzaam meerjaren onderhoudsplan

Duurzaam meerjaren onderhoudsplan

Na oplevering van de restauraties of de volledige herbestemming wordt er vanuit de bouwkundige een DMOP aangeleverd. Bij het opstellen van een DMOP worden de onderhoudskosten opgenomen, waardoor de totale benodigde onderhoudsreserve bekend worden. Alle gebouwelementen en gebouwgebonden installaties dienen meegenomen te worden in het product. Ook wanneer het onderhoud van deze producten buiten het beschreven tijdsbestek van het DMOP valt, zo wordt er voldoende gereserveerd. Hiernaast dienen alle materialen opgenomen te zijn in een conditiemeting, zo is de conditie van ieder materiaal bekend bij aanvang van het DMOP. Een periodieke herkeuring is door wijzigingen van de prijzen van grondstoffen, belastingpercentages en de onderhoudsstaat van verschillende onderdelen van belang. Hierdoor blijft het plan actueel en waar nodig kunnen werkzaamheden verplaatst worden om het pand in optimale conditie te houden (Nederland VvE, z.d.). 
Ten opzichten van een traditioneel Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) omvat een DMOP ook verbetermaatregelen betreffende de energieprestatie en het binnenmilieu van projecten. De opbrengsten van deze energetische verbetermaatregelen worden afgewogen met de bijkomende kosten. Ook worden hierbij de lange termijn opbrengsten van de duurzame investeringen in opgenomen. Door deze opbrengsten komen er alternatieve technieken of producten in beeld die bij het toepassen van een regulier MJOP buiten beschouwing zouden blijven. 
 

 

Bron figuur: https://www.schooldomein.nl/duurzaam-meerjarenonderhoudsplan-dmop/

    € 0,00Prijs