Elektrische deelauto's

Elektrische deelauto's

Door het gebruik van deelauto’s wordt de parkeerdruk verlicht, één auto wordt immers gedeeld door meerdere personen. Hiernaast rijden elektrische auto’s op 100% groene zonnestroom, wat de CO2 uitstoot verminderd (We Drive Solar, z.d.). Mensen kunnen hier op basis van een abonnement.  

    € 0,00Prijs