Gelegenheid

Gelegenheid

Wanneer de aannemer en de huurder worden gevraagd om het afval in de eerder aangegeven afvalstromen te sorteren is het van belang dat zij hiervoor voldoende gelegenheid hebben. Onder gelegenheid worden aanbiedmogelijkheden, tijd en ruimte verstaan. Er dienen voldoende afvalbakken of containers aanwezig te zijn, in het zicht van de gebruiker. Hiernaast dienen er geen belemmerde omstandigheden te zijn voor het gewenste gedrag. De afvalbakken en –containers dienen nooit vol te zitten, op elk gewenst moment beschikbaar te zijn en de voorzieningen dienen regelmatig gereinigd te worden (D&B, 2017).

 

Bron figuur: https://www.viacontainers.nl/uw-afval/

    € 0,00Prijs