Goede verbinding

Goede verbinding

Het openbaarvervoer stoot minder CO2 uit dan het gebruik van privé auto’s, met name elektrisch openbaarvervoer (Milieu Centraal, z.d.). De doorslaggevende factor om voor het openbaarvervoer te kiezen is de totale reistijd en het gemak van reizen met het ov (Bakker, 2018). Een goede verbinding met het openbaarvervoer in de buurt, wat meerdere keren per uur rijdt is daarom belangrijk. 

    € 0,00Prijs