Groenvoorzieningen verbinden

Groenvoorzieningen verbinden

Door bebouwing, (spoor)wegen en kanalen wordt het leefgebied van flora en fauna versnipperd. Deze versnippering heeft als effect dat dier- en plantensoorten geïsoleerd raken en daardoor uit kunnen sterven (RIVM, 2013). Oplossingen hiervoor zijn het aanbrengen van flora- en faunapassages en het vergroten van groengebieden (CLO, z.d.). Een verbonden groenoppervlakte zorgt er voor dat dieren zich veilig van de een naar de andere plek kunnen voortbewegen. 

    € 0,00Prijs