Participatietraject

Participatietraject

Bewoners aan het begin van het ontwikkeltraject mee te laten denken en mee te laten beslissen over de uitwerking heeft een aantal voordelen. Zo kunnen omwonende meer invloed uitoefenen op hun leefomgeving, wat draagvlak creëert. Er ontstaat een dialoog tussen omwonende en andere stakeholders, zoals de gemeente. Dit heeft tot resultaat dat mensen meer begrip hebben voor elkaars behoeften en er zal minder snel een conflict ontstaan. Daarnaast versterkt het samenwerken en gezamenlijk nadenken over het vraagstuk de sociale cohesie onder bewoners (Rijksdienst voor volksgezondheid en milieu, 2016). 

    € 0,00Prijs