Plaats een bijen- of insectenhotel

Plaats een bijen- of insectenhotel

Bijen zijn voor de mens van levensbelang, doordat de bijen zorgen voor de bestuiving van gewassen (week van de bij, z.d.). Ongeveer 80% van de plantensoorten zijn afhankelijk van de bestuiving van insecten (bestuivers, z.d.). Tussen 1987 en 2013 is de bijenpopulatie in noord Europa met 80% afgenomen (Vogel, 2017) en dat is alarmerend (CLO, 2019). De bijenpopulatie gaat achteruit door een gebrek aan voedsel (nectar) en een gebrek aan nestgelegenheden (Rijksoverheid, z.d.). Door het plaatsen van een insectenhotel wordt meer nestelgelegenheid gecreëerd voor wilde bijen en andere bestuivers.  

    € 0,00Prijs