Restwarmte

Restwarmte

Indien mogelijk restwarmte gebruiken uit de nabije omgeving. Restwarmte komt vrij vanuit datacenters, industrie en overige bedrijven waar gewerkt wordt met thermische energie. De loze warmte kan gebruikt worden voor het verwarmen van ruimtes. Vooraf geproduceerde warmte wordt hierdoor hergebruikt zonder fossiele brandstof of opwekking van duurzame bronnen.
Om restwarmte te vervoeren is een warmtenetwerk, zoals stadsverwarming nodig. Ook voor bronnen zoals bio-energie en aardwarmte is dit benodigd. Een warmtenet kan aangesloten worden op meerdere bronnen (Rijksoverheid, z.d.).
 

    € 0,00Prijs