Slim slopen tool

Slim slopen tool

Dit rekenmodel bekijkt de belangrijkste milieu-indicatoren in het sloopproces en beoordeeld in hoeverre hergebruik of transport van sloopmaterialen bijdragen aan de CO2- en NO2-uitstoot. De vrijgekomen materialen worden ingevoerd in een Excel-bestand en vervolgens rekent het model op basis van transportkilometers, brandstofverbruik en tonnages sloopmaterialen uit of de materialen het best verbrand, gestort of hergebruikt kunnen worden. Het rekenmodel drukt de milieu impact in kilo’s CO2-equivalenten en kilo’s NOX uit aan de hand van een LCA. De slooptool sluit ook aan op Urban Mining, waar circulaire materialen worden verkocht om de milieu impact te reduceren. Het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam stelt de Slim Slopen Tool gratis beschikbaar voor publieke en private partijen. 

 

Bron figuur: https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20120223-rekenmodel-milieuvriendelijk-slopen

    € 0,00Prijs