Verbruiksmeting

Verbruiksmeting

Het energieverbruik wordt gemeten ten behoeve het implementeren van energie-efficiëntie. Wanneer er sprake is van meerdere huurder worden de energiekosten verdeeld door het energiegebruik per huurder in plaats van de hoeveelheid vloeroppervlakte. Om het energieverbruik per huurder te meten dienen er tussenmeters geïnstalleerd te worden. Met gebruik van tussenmeters kan het energie- of waterverbruik van verschillende gebouwdelen of een installatie apart opgemeten worden. Naast het verdelen van de huur heeft het opmeten van het energieverbruik ook invloed op de bewustwording van de gebruiker. Het opmeten van het energieverbruik door gebruik van een tussenmeter blijkt het totaal energieverbruik soms met 40% te laten dalen (Stimular, z.d.). 
Door gebruik van elektriciteits-tussenmeters kunnen de verschillende verbruiksgroepen apart opgemeten worden. Wanneer een gebruiker over een eigen CV-ketel beschikt, dient er een eenvoudige gasmeter geplaatst te worden. Wanneer gebruikers geen eigen CV-ketel hebben en de warmte van een centraal systeem wordt afgenomen, zal er onderzocht moeten worden waar in het systeem een GJ-meter opgenomen kan worden. Een GJ-meter bestaat uit een aanvoer- en retourtemperatuursensor, een debietsensor waarmee de waterhoeveelheid mee bepaald wordt en een rekentelwerk waarmee de gegevens worden bekerend tot kosten. Tot slot meten watertussenmeters de kosten voor het watergebruik op.
 

    € 0,00Prijs