Verificatie circulair sloopproject

Verificatie circulair sloopproject

Aanvullende en facultatieve verificatie op de BRL SVMS-007, zie toepassingen onder gradatie 3 Afvalscheiding, waarin handvatten voor een vergaande implementatie van circulariteit bij de voorbereiding en uitvoering van het slooptraject worden aangereikt. Als voorwaarde voor het behalen van een Projectverificatieverklaring Circulair Sloopproject dient de (sloop-) aannemer gecertificeerd te zijn volgens de BRL SVMS-007. Hiernaast is het van belang dat de vrij te komen sloopmaterialen in het sloopproject nauwkeurig worden vastgelegd in een inventarisatie en een selectie van hoogwaardige afzetmogelijkheden voor de materialen in kaart worden gebracht (Stichting Veilig en Milieukundig Slopen, z.d.).

 

Bron figuur: 

https://www.veiligslopen.nl/site/media/upload/files/verificatie-circulair-sloopproject-svms.pdf

    € 0,00Prijs