Wandel- en fietspaden

Wandel- en fietspaden

Het gebouw is bereikbaar via een veilig wandel- en fietspad. Een snellere, betere en veilige fietsroute heeft positieve gevolgen voor het fietsgebruik. Mensen zijn geneigd eerder de fiets te pakken als er snellere fietsroutes zijn die in goede verbinding staan met de eindbestemming, zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten (TNO, 2010).   

    € 0,00Prijs