Werken met lokale aannemers en leveranciers

Werken met lokale aannemers en leveranciers

Door het werken met lokale aannemers en leveranciers wordt er dagelijks minder gereisd. Het wegverkeer zorgt jaarlijks in Nederland voor 29,8 miljoen kilo CO2 uitstoot, 74,4 miljoen kilo NOx uitstoot en 3,4 miljoen kilo fijnstof (CBS, 2020). Door lokaal aan te besteden en in te kopen worden de emissies van CO2, stikstof en fijnstofuitstoot beperkt, door het beperken van mobiele verplaatsingen. 

    € 0,00Prijs