'Wild'groen

'Wild'groen

Minder verzorging van groen zorgt voor meer biodiversiteit (Land Oberösterreich, 2008). Er zijn weinig soorten die er goed tegen kunnen om vaak gemaaid te worden, gras is de voornaamste soort die hier wel goed tegen kan (Vlinderstichting, z.d.), alle andere soorten ervaren hier nadelen van. Veel insecten en planten, zoals bloemen sterven tijdens een maaibeurt en schuilplaatsen van insecten worden ontnomen. Door minder te maaien en stukken over te slaan wordt de groenzone veel diverser. 

    € 0,00Prijs