Windenergie

Windenergie

Windenergie bestaat uit een eeuwige schone bron. In verhouding met ‘grijze’ stroom is de CO2-uitstoot 50 keer lager bij windenergie. De CO2-uitstoot komt enkel vrij bij het bouwen, onderhouden en afbreken van de windturbines. Binnen 3 tot 6 maanden draaien heeft een turbine deze hoeveelheid CO2-uitstoot bespaard in verhouding met ‘grijze’ stroom. Bij het opwekken van windenergie komt er geen CO2, fijnstof of stikstofoxide vrij. Een windturbine heeft een levensduur van 20 jaar.
Windturbines wekken windenergie op doordat de rotorbladen door de wind in beweging komen, wat vervolgens door middel van tandwielen over gaat op een elektriciteitsgenerator. Deze generator is aangesloten op het elektriciteitsnet.
Bij windkracht 2 begint een turbine stroom te leveren en bij windkracht 6 bereikt de turbine doorgaans zijn maximale vermogen. Een windturbine kan tot 8 miljoen kWh per jaar produceren. Dit voorziet ongeveer 2300 huishouden van stroom. 
Echter, windturbines kunnen negatieve effecten hebben op de ecologie. De windturbines verstoren voedsel-, rust en broedgebieden. Hiernaast sterven er na schatting door 1800 Nederlandse windturbines 50000 vogels per jaar (Milieu Centraal, z.d.).
 

    € 0,00Prijs