Toekomstwaarde

Gradatie 1

Remontabel

De materialen zijn demontabel bevestigd. Zo kunnen er, zonder drastische ingrepen  aan het gebouw of beschadigingen aan overige materialen, onderdelen worden verwijderd om vervolgens te hergebruiken.

Gradatie 2

Toekomstige invulling

Er is tijdens het ontwerpproces al nagedacht over toekomstige invullingen van het gebouw wanneer de functie verloren gaat. Hier kan bijvoorbeeld op het gebied van leidingen of installaties al op zijn geanticipeerd.

Gradatie 3

Flexibel

Het pand is flexibel ingedeeld. Wanneer de huidige functie verloren gaat kan er eenvoudig een nieuwe invulling gevestigd worden in het gebouw.