Knipsel toekomstwaarde.PNG

Gradatie 3 flexibel

Het gebouw wordt zo flexibel mogelijk ingedeeld met aanpasbaar en veranderbare materialen. Indelingsbepalende constructieve onderdelen worden in ruimtes vermeden. Door het vermijden van bepalende materialen en indelingen zijn er meerdere opties mogelijk voor een nieuwe functie, mocht de huidige functie verloren gaan. Door het ontwerpen met het oog op functie verandering in de toekomst, hoeven er minder ingrijpende en vervuilende maatregelen worden genomen tegen die tijd. Een flexibel gebouw heeft een langere levensduur, omdat het gebouw de veranderende behoeftevraag kan beantwoorden (VBI, z.d.).