Vervuiling

Gradatie 1

Klimaatcompensatie

Voldoet aan gradatie 2 en 3, hiernaast wordt er in de omgeving een grote hoeveelheid groen gepland. De bomen en planten nemen CO2, op deze manier wordt de uitstoot van CO2 gecompenseerd.

Gradatie 2

Uitstootbeperking tijdens bouw

Tijdens de bouw wordt de uitstoot van CO2 en stikstof beperkt. Er wordt gebouwd met biobased materialen die lokaal zijn ingekocht, zodat de emissies door transport verkleind worden.

Gradatie 3

Uitstootbeperking tijdens gebruik

In het gebruik van het gebouw wordt de uitstoot van broeikasgassen beperkt. Dit wordt beperkt door het lokaal of gebouwgebonden opwekken van elektriciteit en warmte.